Czego strzegą organizacje strażnicze? Budowanie zaangażowania społeczności lokalnej

Działania strażnicze bardzo często zaczynają się w naszym najbliższym otoczeniu. Obywatele chcą mieć wpływ na działanie wybieranych przez

Pusta deklaracja czy sprawne narzędzie? Raz jeszcze o znaczeniu Karty Praw Podstawowych dla NGO-sów

Karta praw podstawowych to akt prawny unii europejskiej obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich, który gwarantuje poszanowanie

Wyzwania stojące przed mniejszymi miejscowościami

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku, w Polsce jest 906 miejscowości, w których liczba mieszkańców wynosi od 10 do 50

Unijne prawo w służbie praw człowieka

Prawo UE zaczęło rozwijać się w latach 50. i 60. XX wieku, a ochrona praw człowieka była jednym z jej głównych

Najważniejsze akty prawne w UE

Unia Europejska opiera się na zasadzie prawa unijnego, które stanowi kompleksowe prawo obejmujące zarówno przepisy ogólne, jak i szczegółowe,