Ankieta „Sprawiedliwość, prawa i wartości”

Prosimy o wypełnienie obowiązkowej ankiety przygotowanej przez Komisję Europejską. Wypełnienie ankiety jest niezbędne do monitorowania i ewaluacji rezultatów projektów współfinansowanych z programu CERV. NUMER REFERENCYJNY PROJEKTU 101091672-BB Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CERV_2021-2027 Prosimy także o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.