Formularz zgłoszeniowy

  Diagnoza zasobów, potencjałów, problemów i wyzwań środowiska lokalnego województwo małopolskie
  31 lipca, godz. 8:00-14:00

  Imię

  Nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Stanowisko

  Organizacja

  Dziedzina


  Jak dowiedziałeś/łaś się o szkoleniu?
  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych