W Polsce brakuje inicjatyw wzmacniających dialog pomiędzy różnymi środowiskami działającymi bądź mogącymi działać na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych. Zdarzają się, ograniczone w swej skali przedsięwzięcia skierowane do reprezentantów trzeciego sektora. Istnieje usystematyzowana współpraca środowisk samorządowych. Brakuje jednak szerzej zarysowanych platform wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy pomiędzy grupami różnych aktorów ogniskujących swoje działania na poziomie lokalnym. Jednym słowem, mamy do czynienia z niedostatkiem inicjatyw służących wzmacnianiu demokracji lokalnej. Organizując ogólnopolski Kongres Współpracy Lokalnej chcemy inspirować, upowszechniać wiedzę i budować umiejętności reprezentantów różnych środowisk działających lokalnie, aby mogli oni skuteczniej wzmacniać potencjały rozwojowe społeczności lokalnych.

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI – Wierzymy, że do skutecznego działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego nie wystarczą tylko pieniądze. Potrzebne jest stałe budowanie kompetencji podmiotów zaangażowanych w działania lokalne. Chcemy, by uczestniczki i uczestnicy wyjeżdżali z Kongresu bogatsi o nowe idee, ale i konkretne umiejętności.

INSPIRACJA – Nowe pomysły często rodzą się dzięki dyskusjom. Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej to doskonała okazja do ich prowadzenia. Uczestniczki i uczestnicy podczas dwóch dni paneli, wystąpień i warsztatów mają nie tylko okazję słuchać o tym, jak mądrze i skutecznie budować demokrację lokalną, ale także opowiadać o swoich działaniach, osiągnięciach czy wyzwaniach przed którymi stoją.

SIECIOWANIE – Dla budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza tych działających w ośrodkach oddalonych od dużych miast, bardzo istotna jest możliwość współpracy z innymi podmiotami reprezentującymi trzeci sektor, biznes czy samorząd terytorialny. Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej jest wydarzeniem, podczas którego osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z całej Polski mają okazję się poznać i wymienić doświadczeniami.

 

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej to miejsce, gdzie mogą się rozwijać nowe idee. Chcemy, by w jego trakcie osoby aktywne obywatelsko, zaangażowane w życie społeczne mogły dyskutować ze sobą nad tym, jak zwiększać poczucie sprawstwa obywateli w życiu publicznym.