KRAJOWY KONGRES WSPÓŁPRACY LOKALNEJ

  19-20 września 2023

  Formularz rejestracyjny dla osób reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego

  Lista rezerwowa


  DANE KONTAKTOWE

  Zaimek, którym należy się do Ciebie zwracać

    (jaki?)

  Imię/Imiona

  Nazwisko

  Funkcja* *(np. przedstawiciel/ka zarządu, wolontariusz/ka, koordynator/ka projektu, - itd.)

  Adres mailowy

  Telefon


  DANE ORGANIZACJI

  Pełna nazwa organizacji

  Numer w odpowiednim rejestrze*

  *KRS, w przypadku stowarzyszeń zwykłych - numer w starostwie; numer w ewidencji stowarzyszenia zwykłego prowadzonej przez starostę; numer w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich

  NIP

  REGON

  Ulica

  Numer budynku

  Numer lokalu

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Numer telefonu

  Adres mailowy


  Pozostałe dane


  Lunch:  Specjalne potrzeby

  inne

  Udział w kolacji 19 września o godz. 19.00  Kolacja:  Czy potrzebujesz noclegu w nocy z 19 na 20 września?

  Pobierz wniosek o zwrot kosztów podróży i zakwaterowania

  Jakie są Twoje oczekiwania względem przyszłych działań szkoleniowych realizowanych przez FRDL w projekcie?


  inne, jakie?

  Skąd wiesz o wydarzeniu?


  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o szkoleniach i działaniach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.