MAŁE GRANTY

W ramach konkursu na małe granty finansować można działania w obszarach takich jak upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UEdziałania strażnicze czy zwiększanie zaangażowania w budowanie demokracji lokalnej

 Na tę formę dofinansowania przeznaczono łączne 800 tyś. euro. 

Małe granty w wysokości 10-20 tyś. euro przyznawane będą na projekty trwające od 6 do 12 miesięcy. 

WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE.