Formularz zgłoszeniowy

  Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni i ich wpływ na kształtowanie systemu wartości
  22 czerwca, godz. 10:00-13:00

  Imię

  Nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Stanowisko

  Organizacja

  Dziedzina


  Jak dowiedziałeś/łaś się o szkoleniu?
  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych