Karta praw podstawowych i traktaty Unii Europejskiej stanowią ważne źródło praw i wolności dla wszystkich obywateli. Niestety, świadomość wartości europejskich bywa niepełna. By ją zwiększyć – szczególnie wśród mieszkańców mniejszych miejscowości – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities realizowanego w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Składają się na niego dwie duże ścieżki – wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz programy grantowe. Projekt potrwa trzy lata.

W demokratycznym społeczeństwie zdecentralizowana władza i prowadzone oddolnie działania pozwalają na uczestnictwo obywateli w rządzeniu. Szczególną rolę pełnią tu organizacje społeczne, mogące aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez władze lokalne. By jednak tak się działo, organizacje muszą mieć odpowiednią wiedzę i potencjał. Nie jest to proste zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Dlatego projekt Building Bridges skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w miejscowościach do 50 tyś. mieszkańców.

By organizacje działały sprawniej i efektywniej, w pierwszej kolejności potrzebują wiedzy. Dlatego pierwszym etapem projektu będzie cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji społecznych. Te ruszą już wiosną 2023 roku. Będą organizowane w formie stacjonarnej i online, by pozwolić na uczestnictwo jak największej liczbie przedstawicieli. Ich tematyka dotyczyła będzie wartości Unii Europejskiej zapisanych w traktatach i karcie praw podstawowych Unii Europejskiej w działalności organizacji społecznych. Dodatkowo beneficjenci programu będą mogli skorzystać z bazy wiedzy i helpdesku.

Zdobytą w trakcie szkoleń wiedzę organizacje będą mogły wykorzystać w praktyce dzięki programowi grantowemu oferowanemu w ramach projektu. Działania, które będzie można realizować w ramach grantów dotyczyć mogą zagadnień takich jak podnoszenia świadomości wartości wynikających z traktatów i karty praw Unii Europejskiej, współpracy organizacji pozarządowych np. poprzez bezpłatne doradztwo czy działania informacyjne. Ważnym aspektem będzie też współpraca z innymi organizacjami, władzami lokalnymi lub podmiotami sektora publicznego i prywatnego oraz inne działania zwiększające obecność organizacji społecznych w życiu publicznym i kształtowaniu polityk lokalnych w oparciu o wartości europejskie. Szczegółowe informacje na temat programu grantowego można znaleźć tutaj