POZNAJ INNOWACJE!

By sprawniej realizować program Building Bridges i być bliżej beneficjentów podzieliliśmy obszar całego kraju na makroregiony. Chcemy, by na poziomie każdego z nich organizacje społeczeństwa obywatelskiego wraz z ich partnerami współpracowały na rzecz wdrażania innowacji społecznych.

Dlatego zorganizujemy serię specjalnych dedykowanych spotkań otwartych dla grantobiorców i pozostałych uczestników z ich otoczenia. Już w krótce opublikujemy szczegółowy program spotkań z cyku Poznaj innowacje!