Zapraszamy na praktyczne szkolenie, które ma na celu wyposażyć uczestników w narzędzia i strategie pomocne w asertywnym komunikowaniu się. Dzięki praktycznym wskazówkom i technikom uczestnicy nauczą się wyrażać swoje zdanie w sposób nie raniący innych, skutecznie odmawiać, przyjmować i udzielać konstruktywną krytykę.

Termin: 29 lipca, godz. 9:00-14:00


Rejestracja


Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.
Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkania na podany adres mailowy.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy poznają i przećwiczą:

a) postawy: bierna, agresywna, manipulująca, asertywna

b) prawa asertywności

- techniki asertywności:

a) jak nie dać się zmanipulować – wskazówki do zastosowania w pracy i w życiu prywatnym

b) sztuka odmawiania – techniki: „nie”, „zdarta płyta”, „jujitsu”, „jestem słoniem”…

c) jak asertywnie wyrażać prośbę, krytykę, pochwałę – techniki „kanapka”, komunikat „ja”, powołanie się na zaplecze…

d) budowanie dobrych relacji – praktyczne wskazówki

 

Prowadząca: Agnieszka Jerzynek 

Psycholog, coach, trener z 16-letnim doświadczeniem. Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia pracy, organizacji i zarządzania; pedagogiki i pracy socjalnej. Ukończyła Szkołę Coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest certyfikowanym coachem „The Practicioner Coach Diploma”, akredytowanym przez Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching and Mentoring. Posiada certyfikat Zarządzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation. Własna działalność – Psycholog Agnieszka Jerzynek – coaching, szkolenia. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu i Collegium Da Vinci w Poznaniu. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwijania kompetencji menedżerskich, a także m.in. z zakresu: budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, automotywacji, autoprezentacji, wizażu, etykiety biznesowej i towarzyskiej, radzenia sobie ze stresem, równowagi między pracą a życiem osobistym, rozwiązywania konfliktów, treningu interpersonalnego, zarządzania sobą w czasie, wspierania rozwoju, coachingu, wyzwalania kreatywności, negocjacji, pedagogiki i wychowania.