Zapraszamy do rejestracji na szkolenie "STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH PROJEKTY, MAŁE GRANTY ORAZ ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ W KONTEKŚCIE KARTY PRAW PODSTAWOWYCH"

Termin: 10 lipca | godz.15:00-19:00
Warsztaty odbędą się na platformie ZOOM.
Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkania na podany adres mailowy.

Liczba miejsc jest ograniczona

REJESTRACJA

Temat szkolenia wynika z obowiązku przyjęcia przez organizacje pozarządowe, w działaniach których uczestniczą bądź mogą uczestniczyć dzieci/osoby nieletnie, w terminie do 15.08.2024r. standardów ochrony małoletnich.

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zdania zlecone przez administrację samorządową w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, a także urzędników samorządowych odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla organizacji zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach projektów i małych grantów finansowanych z funduszy UE.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• czym jest Karta Praw Podstawowych,
• jakie miejsce ma KPP wobec innych dokumentów Unii Europejskiej,
• jakie praktyczne zastosowanie ma KPP,
• jak stosować zapisy KPP w projektach organizacji pozarządowych?
• jakie są zasady bezpiecznej rekrutacji personelu i jak je stosować w organizacjach
pozarządowych,
• jak opracować i wdrożyć Standardy ochrony małoletnich i jak je wdrożyć w NGO,
• jaki jest zakres odpowiedzialności i kto jest uprawniony do kontroli w/w procedur
w NGO.

Prowadzący:

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, w tym ustroju oświaty, prawa pracy i finansów. Trener realizujący szkolenia dla samorządów lokalnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, w tym systemu oświaty, dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, instytucji kultury i pomocy społecznej a także dla firm i organizacji pozarządowych. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Autor wielu opracowań i publikacji, m. innymi książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor projektów nowelizacji przepisów ustawowych. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek organizacyjnych jak i innym pracownikom tego sektora.