Małe granty

 • 10-20 tys. euro dla organizacji 
 •  projekty trwające od 6 do 12 miesięcy
 •  łącznie 800 tys. euro 
 •  2 nabory 

Duże granty

 • 20-60 tys. euro dla organizacji 
 • projekty trwające od roku do dwóch lat
 • łącznie 600 tys. euro 
 • 1 nabór

Granty interwencyjne

 • 3-7 tys. euro dla organizacji 
 • łącznie 70 tys. euro 
 • nabór ciągły