• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Granty interwencyjne

Granty interwencyjne są narzędziem pozwalającym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego reagować tu i teraz na problemy, które dostrzegają w swojej lokalnej społeczności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które odpowiadają na sytuację kryzysową. W ramach projektu Building Bridges można ubiegać się o kwoty od 3000 do 8000 euro. Okres realizacji projektu wynosi od trzech do ośmiu miesięcy. Łączna kwota, jaką przeznaczono na konkurs interwencyjny to 70 tys. euro


Zakończenie naboru wniosków w konkursie na granty interwencyjne

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - operator konkursu na granty interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges - Civic Capital in Local Communities” informuje, że na podstawie § 8. pkt. 6 Regulaminu Konkursu w dniu 17 stycznia 2024 została zakończona możliwość składania wniosków o dofinansowanie.

Zakończenie Konkursu związane jest z trybem ciągłym naboru i oceny wniosków, w związku z czym alokacja środków przewidzianych na granty interwencyjne może ulec wyczerpaniu przed jego planowanym zamknięciem. 

Dotychczas rekomendację do dofinansowania otrzymało 7 projektów, na łączną kwotę 54 959,19 euro. Pula środków przeznaczona na ten Konkurs wynosi 70 000 euro.

W 7. naborze na granty interwencyjne wpłynęło 17 wniosków, rozpoczęliśmy ich ocenę formalną. Wyniki oceny ogłosimy do 16.02.2024 r.

Konsultacje z ekspertem