Siłą organizacji są przede wszystkim ludzie, którzy za nimi stoją. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego skupiają w swoich szeregach bardzo często lokalnych liderów, którzy gotowi są działać na rzecz dobra wspólnego i wzmacniania więzi społecznych. Aby te działania były możliwe i skuteczne nie wystarczą tylko pieniądze na działalność. Trzeba także stworzyć warunki do poszerzania wiedzy i kompetencji. Partycypacja, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale również zarządzanie organizacją czy pozyskiwanie środków – to tematy, które znajdą się w ofercie szkoleniowej w ramach programu. Proponujemy cykle bezpłatnych szkoleń, warsztatów i spotkań adresowanych do przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO). W szczególności zależy nam na dotarciu do przedstawicieli CSO działających na terenach wiejskich i w miastach do 50 tysięcy mieszkańców, szczególnie tych, którzy na co dzień mają ograniczone możliwości korzystania z różnych form wsparcia, również z uwagi na oddalenie od dużych ośrodków miejskich.