Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
ul. Edwarda Jelinka 6, 01-646 Warszawa
tel.: 533 898 107
kontakt@bb.frdl.pl
FACEBOOK
INSTAGRAM
Kontakt w sprawie grantów: konkursy.bb@frdl.org.pl
Kontakt w sprawie Krajowego Kongresu Współpracy Lokalnej: kongres.bb@frdl.org.pl