• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Oferta dla samorządów
Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych o konkursie na małe granty

W każdy czwartek 
godz. 10:00-12:00

Weź udział w konkursie

Nabór wniosków do 15 marca

Darmowa oferta

Zobacz aktualne szkolenia 

O projekcie

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, zwłaszcza działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Bezpłatne szkolenia

Więcej szkoleń
Pokaż swoją kreatywność- stań się mistrzem projektowania w CANVA
Szkolenia - Building Bridges
CANVA jest najchętniej wykorzystywanym narzędziem do przygotowywania treści graficznych i filmów. Warto poznać jej możliwości dla…
Szkolenie online - Podstawy bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa dla NGO [4.03]
Szkolenia - Building Bridges
Podczas warsztatów omówimy zagadnienia cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji (w tym danych osobowych) w NGO.…
Szkolenie online - Twórcze i kreatywne podejście do pracy [7.03]
Szkolenia - Building Bridges
Zapraszamy na praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jak w pełni wykorzystywać swój potencjał w pracy. Poznasz…
Szkolenie online - Jak działać w NGO, żeby się nie spalić – radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu [8.03]
Szkolenia - Building Bridges
Problem stresu w pracy i zagrożenia wypaleniem zawodowym często pojawia się wśród osób zatrudnionych w trzecim sektorze.…
Building Bridges: Srebrne tsunami - wyzwania aktywizacji społecznej i wolontariatu senioralnego w środowisku lokalnym - [11.03]
Szkolenia - Building Bridges
Spadek dzietności i wydłużenie się długości życia powoduje starzenie się społeczeństwa. Konieczne jest tworzenie oferty dostosowanej do…
Polityka równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów EFS + jako jedna z zasad horyzontalnych
Szkolenia - Building Bridges
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom podejścia do polityki równości szans kobiet i mężczyzn…
Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej [15.03]
Szkolenia - Building Bridges
Dowiedz się, jak stosować przepisy ochrony danych osobowych. Zapraszamy na szkolenie o stosowaniu RODO w codziennej pracy organizacji…
Building Bridges: Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej - [15.03]
Szkolenia - Building Bridges
Podczas tworzenia oferty usług pamiętać warto pamiętać o tym, aby dostosowywać ją do dynamicznie zmieniających się potrzeb odbiorców.…
Building Bridges: Zarządzanie usługami społecznymi w kontekście doświadczeń migracyjnych - [25.03]
Szkolenia - Building Bridges
Podczas tworzenia oferty usług pamiętać warto pamiętać o tym, aby dostosowywać ją do dynamicznie zmieniających się potrzeb odbiorców.…
Wzory ofert, umów, i realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych [27.03]
Szkolenia - Building Bridges
  Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z prawidłowymi procedurami ogłaszania konkursów ofert, sporządzaniem umów…
Szkolenie online - Należności z tytułu podróży służbowych [28.03]
Szkolenia - Building Bridges
Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych pracowników, ale również osób zatrudnionych na podstawie…
Szkolenie online - Czas pracy i rozliczanie urlopów pracowniczych [4.03]
Szkolenia - Building Bridges
Aktualne rozwiązania prawne w zakresie czasu pracy pozwalają na ich optymalnie dostosowanie pod kątem specyfiki danej organizacji. Szeroki…
Szkolenie online - Konsekwencje kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy [18.04]
Szkolenia - Building Bridges
Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców to jedno z zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Udział…
Szkolenie online - Wybrane zagadnienia prawa pracy dla kadry kierowniczej [3.04]
Szkolenia - Building Bridges
Rolą przełożonego jest realizacja zadań wynikających z funkcji w organizacji. Prawo pracy jako regulator uprawnień podwładnych wobec…
Szkolenie online - Efektywna komunikacja w działaniach organizacji pozarządowych [15.03]
Szkolenia - Building Bridges
Niewłaściwa, nieprecyzyjna komunikacja ze współpracownikami i pozostałymi interesariuszami organizacji prowadzi do nieporozumień,…

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach

 

Siłą organizacji są przede wszystkim ludzie, którzy za nimi stoją. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego skupiają w swoich szeregach bardzo często lokalnych liderów, którzy gotowi są działać na rzecz dobra wspólnego i wzmacniania więzi społecznych. Aby te działania były możliwe i skuteczne nie wystarczą tylko pieniądze. Trzeba także stworzyć warunki do poszerzania wiedzy i kompetencji. Partycypacja, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale również zarządzanie organizacją czy pozyskiwanie środków – to tematy, które znajdą się w ofercie szkoleniowej w ramach programu. Proponujemy cykle bezpłatnych szkoleń, warsztatów i spotkań adresowanych do przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO). W szczególności zależy nam na dotarciu do przedstawicieli CSO działających na terenach wiejskich i w miastach do 50 tysięcy mieszkańców, szczególnie tych, którzy na co dzień mają ograniczone możliwości korzystania z różnych form wsparcia, również z uwagi na oddalenie od dużych ośrodków miejskich.

 

Nasi grantobiorcy

WIĘCEJ