Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.
 

Siłą organizacji są przede wszystkim ludzie, którzy za nimi stoją. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego skupiają w swoich szeregach bardzo często lokalnych liderów, którzy gotowi są działać na rzecz dobra wspólnego i wzmacniania więzi społecznych. Aby te działania były możliwe i skuteczne nie wystarczą tylko pieniądze. Trzeba także stworzyć warunki do poszerzania wiedzy i kompetencji. Partycypacja, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale również zarządzanie organizacją czy pozyskiwanie środków – to tematy, które znajdą się w ofercie szkoleniowej w ramach programu. Proponujemy cykle bezpłatnych szkoleń, warsztatów i spotkań adresowanych do przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO). W szczególności zależy nam na dotarciu do przedstawicieli CSO działających na terenach wiejskich i w miastach do 50 tysięcy mieszkańców, szczególnie tych, którzy na co dzień mają ograniczone możliwości korzystania  z różnych form wsparcia, również z uwagi na oddalenie od dużych ośrodków miejskich.

Wolontariat w organizacji pozarządowej | SZKOLENIE ONLINE

Zmiana terminu ogłoszenia listy rankingowej w konkursie na duże granty

Artykuły

Czego strzegą organizacje strażnicze? Budowanie zaangażowania społeczności lokalnej

Działania strażnicze bardzo często zaczynają się w naszym najbliższym otoczeniu. Obywatele chcą mieć wpływ na działanie

Artykuły

Pusta deklaracja czy sprawne narzędzie? Raz jeszcze o znaczeniu Karty Praw Podstawowych dla NGO-sów

Karta praw podstawowych to akt prawny unii europejskiej obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich, który gwarantuje

Artykuły

Wyzwania stojące przed mniejszymi miejscowościami

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku, w Polsce jest 906 miejscowości, w których liczba mieszkańców

Artykuły

Unijne prawo w służbie praw człowieka

Prawo UE zaczęło rozwijać się w latach 50. i 60. XX wieku, a ochrona praw człowieka była jednym z jej głównych

Artykuły

Najważniejsze akty prawne w UE

Unia Europejska opiera się na zasadzie prawa unijnego, które stanowi kompleksowe prawo obejmujące zarówno przepisy ogólne,

Skip to content