• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Małe granty

Celem konkursu jest wspieranie działań, które przyczyniają się do:

  • ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocji Karty praw podstawowych oraz utrzymania i dalszego rozwoju społeczeństw demokratycznych, opartych na prawie i na praworządności;
  • rozwijania roli rzeczniczej i strażniczej organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • zwiększenia zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne i decyzyjne z udziałem władz lokalnych, regionalnych i krajowych;
  • wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach społeczeństwa obywatelskiego;
  • wypracowania mechanizmów, narzędzi lub metod działania, pozwalających na wzmacnianie sprawczości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich upodmiotowienia, jako aktywnych uczestników życia społecznego, mających wpływ na rzeczywistość.

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko te projekty, których założenia wpisują się we wskazane powyżej cele.
Małe granty w wysokości od 10 000 do 20 000 euro przyznawane będą na projekty trwające od 6 miesięcy do 12 miesięcy. Przewidziano dwa nabory dla tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono w każdym z naborów po 400 tys. euro.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA PLATFORMIE WITKAC

Obszary tematyczne
Terminy
Kto może aplikować?
Help desk - kontakt
Spotkania informacyjne

Drugi nabór zostanie ogłoszony w I kwartale 2024.