• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

FAQ

Na czym polega projekt?
Do kogo jest skierowany projekt?
Przez kogo finansowany jest projekt?
Czego będą dotyczyć szkolenia?
Czym są spotkania sieciujące?
Czym są Fora Organizacji Obywatelskich?
Czym jest Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej?
Kto może otrzymać granty?
Czego mogą dotyczyć projekty?