Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego realizuje projekt „Building Bridges - Civic Capital in Local Communities”, finansowany ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027. Program zapewnia finansowanie działań mających na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie Praw Podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektu udzielamy wsparcia finansowego w postaci grantów dla organizacji pozarządowych. Przygotowaliśmy także ofertę bezpłatnych szkoleń obejmujących tematy takie, jak wartości Unii Europejskiej, zarządzanie organizacją czy pozyskiwanie środków. Projekt w sposób szczególny skierowany jest do organizacji działających na terenie mniejszych miejscowości. Dlatego jego ważnym elementem są działania sieciujące rozproszone środowisko organizacji pozarządowych. Cyklicznym, ogólnopolskim wydarzeniem skupiającym przedstawicielki i przedstawicieli trzeciego sektora, samorządu terytorialnego, lokalnych liderów i liderki jest Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej.