• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zespół

Poznaj zespół pracujący przy projekcie

Agnieszka Gajc

KIEROWNICZKA PROJEKTU

agnieszka.gajc@frdl.org.pl tel. 574 511 945

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Katarzyna Kozieł

ASYSTENTKA KIEROWNICZKI PROJEKTU

k.koziel@frdl.kielce.pl tel. (41) 343 00 38 wew.25
Absolwentka resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz zarządzania. Doktorantka w obszarze nauk społecznych (bada uwarunkowania aktywności zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej). W Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pracuje od października 2020. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu projektów z obszaru aktywizacji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, skierowanych do młodzieży oraz osób dorosłych. 

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Iwona Szablewska

KIEROWNICZKA DS. PROCEDUR GRANTOWYCH

iwona.szablewska@frdl.org.pl  tel. 693 128 557

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Agata Spała-Zakrzewska

KOORDYNATORKA DS. DOSTĘPNOŚCI

agata.spala@frdl.org.pl
Przełamując schematy i stereotypy, przedstawia realne szanse i korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Wspiera firmy w działaniach skierowanych na budowanie inkluzywnych miejsc pracy, otwartości na różnorodność w organizacji. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce (Lista Mocy, Fundacja Integracja). Laureatka nagrody „Lady D.” w kategorii Życie Zawodowe – promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami. Ambasadorka Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Krzysztof Szewczyk

PROMOCJA I KOMUNIKACJA

krzysztof.szewczyk@frdl.org.pl tel. 534 674 111
Pracowałem w kulturze i edukacji. Produkowałem festiwale, koordynowałem projekty edukacyjne. Lubię kino środkowoeuropejskie, kuchnię opartą na ziemniakach i kapuście, muzykę z krajów byłego ZSRR i jazdę na rowerze.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

MAKROREGION 1 | Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie

Karolina Stachowska

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. GRANTÓW

karolina.stachowska@frdl.org.pl tel. 531 138 289
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, w FRDL od 2018, zainteresowania: joga, rower, spacery, muzyka, moda, kino, spotkania towarzyskie.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

MAKROREGION 2 | Województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie

Marta Siemieniuk

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. BUDOWANIA POTENCJAŁU CSO

msiemieniuk@frdl.bialystok.pl tel.(85) 732 17 88
Specjalistka w zakresie przygotowania i koordynacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich i budżetu Państwa. Szesnastoletnie doświadczenie w koordynacji projektów. Autorka kilkudziesięciu projektów adresowanych do różnych grup społecznych. Działaczka społeczna. Wiceprezeska Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz członkini Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Iwona Kamińska

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. GRANTÓW

ikaminska@frdl.bialystok.pl tel. (85) 732 17 88
Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmowała się marketingiem w fińskiej firmie, następnie w korporacji ubezpieczeniowej i bankowej. Kolejnym etapem była praca w Europejskim Centrum Doradztwa i Szkoleń, gdzie przez kilka lat koordynowała projekty unijne i zajmowała się szkoleniami. Od 2019 r. w FRDL – Podlaskie Centrum. Kinomanka, uwielbia kina studyjne, muzykę filmową, konkursy chopinowskie i wyjazdy z najbliższymi na narty.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

MAKROREGION 3 | Województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie

Magdalena Popławska

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. BUDOWANIA POTENCJAŁU CSO

magdalena.poplawska@frdl.org.pl tel. (077) 453 68 25, 454 48 29
Z wykształcenia ekonomista, sercem matematyk. Od ponad dwudziestu lat w FRDL - od 2004 r. dyrektor ośrodka FRDL w Opolu. Autorka, realizatorka i nadzorująca realizację kilkudziesięciu projektów i zadań publicznych. Pasja to podróże i oczywiście rodzina, która dodaje skrzydeł.
"Projekty to gra zespołowa - drużyna to siła"

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Agnieszka Moszowska

KOORDYNATORKA REGIONALNA DS. GRANTÓW

amoszowska@opole.frdl.pl
Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska przyrodniczego, ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Przez ponad 14 lat swojej ścieżki zawodowej zajmowała się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielała pomocy ze środków krajowych. Z OCDL FRDL związana jest od 2 lat. Pełni tutaj rolę asystenta ds. szkoleń oraz konsultanta regionalnego ds. procedur grantowych. 

Zobacz mniej
Zobacz więcej

MAKROREGION 4 | Województwa: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie

Jolanta Turalska

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. BUDOWANIA POTENCJAŁU CSO

jola.turalska@frdl.kielce.pl tel. (41) 343 00 38 wew. 30
Ukończone studia wyższe na Wydziale Zarządzania i Administracji. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum FRDL od 1996 roku. Posiada 20-letnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów finansowanych m.in. ze środków krajowych i UE, w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej i zawodowej dla różnych grup odbiorców. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi. 

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Obsługa biurowa

Elżbieta Nowak

Obsługa księgowo-finansowa

Tel.: 533 898 107
biuro@bb.frdl.pl 

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Wioletta Jakubowska

Obsługa księgowo-finansowa

Tel.: 533 898 107
biuro@bb.frdl.pl 

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Joanna Jarzyna

Obsługa księgowo-finansowa

Tel.: 533 898 107
biuro@bb.frdl.pl 

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Arkadiusz Zając

Obsługa IT

arkadiusz.zajac@frdl.org.pl

Zobacz mniej
Zobacz więcej