Fundacja Pro Cultura

 


 

OBSZARY TEMATYCZNE
Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości znaczenia Karty Praw Podstawowych i traktatów UE.
Wspieranie grup docelowych.

PARTNER
Fundacja Kultury Dialogu

DATY REEALIZACJI
30.11.2023-31.12.2024

Opis projektu: 

Projekt partnerski Fundacji Pro Cultura i Fundacji Kultury Dialogu wzmacnia i podnosi wiedzę i świadomość seniorów, dziennikarzy senioralnych, mediów lokalnych oraz osób z otoczenia seniorów w obszarach związanych z Kartą Praw Podstawowych i wartościami obowiązującymi w UE. Szczególny nacisk edukacyjny położony jest na prawa osób starszych oraz zagadnienia dyskryminacji, z uwzględnieniem podnoszenia wiedzy i świadomości.
Odbiorcy i odbiorczynie projektu to przede wszystkim osoby 60+, z oddziałów amatorskiego, podkastowego Radia SoVo oraz ich słuchacze i otoczenie. Lokalizacje: Olsztyn, Gniew, Bytom, Kłobuck, Łódź, Sanok, Krosno, Nysa, Świdnica, Środa Wielkopolska, Kołobrzeg  oraz nowe oddziały, w tym Sokółka.
W działaniach projektu obejmujących warsztat stacjonarny, przygotowywanie materiałów na portal radiowy, wykłady stacjonarne, szkolenia i wykłady online oraz doradztwo i mentoring uczestniczyć będzie 270 osób. W ramach projektu powstanie 20 podcastów i wideo dotyczących tematyki poszanowania praw osób starszych oraz niedyskryminowania. Informacja o projekcie i jego produktach dotrze do tysiąca osób. 

Projekt w liczbach: 
Wynik oceny merytorycznej 91,5
Przyznana kwota wsparcia w euro 59999,77
Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu 4
Liczba biernych odbiorców projektu 1000
Liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów  10
Liczba beneficjentów świadczonych usług  500
Liczba przeprowadzonych działań/kampanii zwiększających świadomość  1
Liczba podmiotów współpracujących w ramach projektu 11
Liczba polityk krajowych lub przepisów, na które wpłynięto  10
Liczba działań o charakterze edukacyjno-animacyjnym 12
Liczba opracowanych narzędzi i standardów 1
Liczba badań i analiz 10