Szkolenie

Wolontariat w organizacji pozarządowej | SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie dedykowane jest do osób, które chcą w swoich organizacjach przyjmować wolontariuszy i chcą się przygotować do współpracy z nimi

Aktualności

Zmiana terminu ogłoszenia listy rankingowej w konkursie na duże granty

W związku z dużą ilością złożonych wniosków w konkursie na duże granty i trwającymi pracami komisji oceny merytorycznej informujemy, że

Materiały

Materiały z Krajowego Kongresu Współpracy Lokalnej

Zamieszczamy do pobrania materiały z Krajowego Kongresu Współpracy Lokalnej.  Marta Gumkowska – Koordynatorka Programu Badania, Stowarzyszenie

Aktualności

Wyniki oceny formalnej – trzeci nabór konkursu na granty interwencyjne do 12.09.2023

W Otwartym Konkursie Grantowym na Granty Interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 3 naborze do

Bez kategorii

Ankieta „Sprawiedliwość, prawa i wartości”

Prosimy o wypełnienie obowiązkowej ankiety przygotowanej przez Komisję Europejską. Wypełnienie ankiety jest niezbędne do monitorowania i