KOORDYNATORKA PROJEKTU

Agnieszka Gajc

agnieszka.gajc@frdl.org.pl

tel. 574 511 945

KIEROWNICZKA DS. PROCEDUR GRANTOWYCH 

Iwona Szablewska

iwona.szablewska@frdl.org.pl 

tel. 693 128 557

ASYSTENTKA KOORDYNATORA PROJEKTU

Katarzyna Kozieł

 k.koziel@frdl.kielce.pl

tel. (41) 343 00 38 wew.25

 

KOORDYNATORKA DS. DOSTĘPNOŚCI

Agata Spała-Zakrzewska

agata.spala@frdl.org.pl

 

PROMOCJA I KOMUNIKACJA

Krzysztof Szewczyk 

krzysztof.szewczyk@frdl.org.pl

tel.  534 674 111

MAKROREGION 1 | Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. GRANTÓW

Karolina Stachowska

karolina.stachowska@frdl.org.pl

tel. 531 138 289

MAKROREGION 2 | Województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. GRANTÓW

Iwona Kamińska

ikaminska@frdl.bialystok.pl

tel. (85) 732 17 88

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. BUDOWANIA POTENCJAŁU CSO

Marta Siemieniuk

msiemieniuk@frdl.bialystok.pl

tel.(85) 732 17 88

MAKROREGION 3 | Województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. BUDOWANIA POTENCJAŁU CSO

Magdalena Popławska

magdalena.poplawska@frdl.org.pl

tel. (077) 453 68 25, 454 48 29

KOORDYNATORKA REGIONALNA DS. GRANTÓW

dolnośląskie, śląskie

Zuzanna Lewicka

zuzanna.lewicka@okst.pl

tel. (71) 372 41 21

KOORDYNATORKA REGIONALNA DS. GRANTÓW

łódzkie, opolskie

Agnieszka Moszowska

amoszowska@opole.frdl.pl

MAKROREGION 4 | Województwa: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. BUDOWANIA POTENCJAŁU CSO

Jolanta Turalska

jola.turalska@frdl.kielce.pl

tel. (41) 343 00 38 wew. 30