Katarzyna Napieracz

KIEROWNICZKA DS BUDOWANIA POTENCJAŁU CSO

Katarzyna Kozieł

ASYSTENTKA KOORDYNATORA PROJEKTU

Agata Spała-Zakrzewska

KOORDYNATORKA DS. DOSTĘPNOŚCI

Iwona Kamińska

KOORDYNATORKA REGIONALNA DS. GRANTÓW | MAKROREGION 2

Marta Siemieniuk

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. BUDOWANIA POTENCJAŁU CSO | MAKROREGION 2

Zuzanna Lewicka

KOORDYNATORKA REGIONALNA DS. GRANTÓW | MAKROREGION 3

Magdalena Popławska

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. BUDOWANIA POTENCJAŁU CSO | MAKROREGION 3

Jolanta Turalska

KONSULTANTKA REGIONALNA DS. BUDOWANIA POTENCJAŁU CSO | MAKROREGION 4