Fundacja Pasjonauci


OBSZARY TEMATYCZNE
Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.


DATY REALIZACJI 
01.10.2023-31.05.2024

 

 
 

 

 

Opis projektu: 

Projekt jest odpowiedzią na powtarzające się w krośnieńskim samorządzie działania przeciw jawności życia publicznego oraz ograniczając partycypację społeczną. Podobne problemy dotyczą też czterech sąsiednich gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości obywateli, dziennikarzy i samorządowców w zakresie transparentności w życiu publicznym oraz partycypacji obywateli w kreowaniu lokalnej polityki.

W ramach projektu stworzona zostanie propozycja nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla Krosna. Planujemy kampanię edukacyjną obejmującą liczne publikacje, w tym artykuły w mediach oraz banery, plakaty, ulotki, w celu edukowania i angażowania lokalnej społeczności, udział zewnętrznych gości, w tym osób zaangażowanych w obronę praw konstytucyjnych i obywatelskich. Uświadomimy, jak ważne są jawność procesów podejmowania decyzji w lokalnym samorządzie i partycypacja obywatelska. Brak świadomości jest dużym problemem. W przypadku braku dostępu obywateli do obrad komisji, jeden z radnych odpowiedział: "Po co dostęp? Przecież jest protokół", a dziennikarz stwierdził: "Co by to zmieniło, że ktoś z mieszkańców wszedłby na komisję". To wypowiedzi pokazujące ogrom niezrozumienia. Nie mówimy tylko o świadomości przysłowiowego Jana Kowalskiego i Janiny Nowak, ale o świadomości samorządowców i dziennikarzy.

Projekt w liczbach: 
Wynik oceny merytorycznej 91,5
Przyznana kwota wsparcia w euro 7868,2
Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu 4
Liczba biernych odbiorców projektu  15000
Liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów 2
Liczba beneficjentów świadczonych usług  40
Liczba przeprowadzonych działań/kampanii zwiększających świadomość  1
Liczba publikacji 20
Liczba podmiotów współpracujących w ramach projektu 4
Liczba polityk krajowych lub przepisów, na które wpłynięto 1
Liczba podwykonawców 4
Liczba działań o charakterze edukacyjno-animacyjnym 4