Publikujemy aktualizację listy rankingowej drugiego naboru konkursu na małe granty. 

PDF DO POBRANIA