W przeprowadzonym w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” otwartym konkursie grantowym na małe granty (drugi nabór) wpłynęło 170 wniosków.

Zakończyliśmy rozpatrywanie zgłoszonych odwołań do oceny formalnej.

Po rozpatrzeniu odwołań do oceny merytorycznej skierowano 149 wniosków.

Wyniki oceny merytorycznej ogłosimy do 15 maja 2024 r.

Do pobrania: lista wniosków - ocena formalna małe granty po odwołaniach