W Otwartym Konkursie Grantowym na Granty Małe w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 2 naborze, który trwał do 15 marca 2024  wpłynęło łącznie 170 wniosków.  Zakończyliśmy ich ocenę formalną – 148 wniosków otrzymało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej 2. naboru ogłosimy do 15 maja 2024 r.

Karty oceny formalnej wniosków ocenionych negatywnie zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową w dniu 5 kwietnia 2024 

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie konkursu w § 11. Procedura i kryteria oceny formalnej wniosków pkt 8. Od oceny formalnej przysługuje odwołanie. 

  • Wnioskodawca, którego wniosek nie został dopuszczony do oceny merytorycznej, otrzymuje mailem od Operatora Kartę oceny formalnej z informacją o powodach odrzucenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku, Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając odwołanie mailem na adres: konkursy.bb@frdl.org.pl
  • Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Kierownik ds. procedur grantowych.

 

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna małe granty 2 nabór