Zakończyliśmy pierwszy nabór wniosków w konkursie na małe granty.

Wpłynęło 101 wniosków a łączną kwotę 1 996 994,14 euro. Budżet konkursu to 400 tyś. euro. Wysokość jednego grantu wyniesie od 10 do 20 tyś euro.

Rozpoczynamy ocenę formalną. Wyniki po ocenie merytorycznej ogłosimy do 6 lutego 2024 roku.

Drugi nabór wniosków w konkursie na małe granty ogłosimy w styczniu 2024 roku.