W Otwartym Konkursie Grantowym na Granty Interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 5. naborze, który trwał do 14 listopada 2023 wpłynęło łącznie 8 wniosków.
Zakończyliśmy ich ocenę formalną – 6 wniosków otrzymało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. 

Wyniki 5. naboru ogłosimy do 14 grudnia 2023 r.

Do pobrania: lista wniosków - ocena formalna 5. nabór