• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Zgłoś się!
Oferta dla samorządów
Darmowa oferta

Zobacz aktualne szkolenia 

O projekcie

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, zwłaszcza działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach

 

Siłą organizacji są przede wszystkim ludzie, którzy za nimi stoją. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego skupiają w swoich szeregach bardzo często lokalnych liderów, którzy gotowi są działać na rzecz dobra wspólnego i wzmacniania więzi społecznych. Aby te działania były możliwe i skuteczne nie wystarczą tylko pieniądze. Trzeba także stworzyć warunki do poszerzania wiedzy i kompetencji. Partycypacja, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale również zarządzanie organizacją czy pozyskiwanie środków – to tematy, które znajdą się w ofercie szkoleniowej w ramach programu. Proponujemy cykle bezpłatnych szkoleń, warsztatów i spotkań adresowanych do przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO). W szczególności zależy nam na dotarciu do przedstawicieli CSO działających na terenach wiejskich i w miastach do 50 tysięcy mieszkańców, szczególnie tych, którzy na co dzień mają ograniczone możliwości korzystania z różnych form wsparcia, również z uwagi na oddalenie od dużych ośrodków miejskich.

 

Nasi grantobiorcy

WIĘCEJ